Koronawirus: szczepienia i ważne informacje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Powiatu Łódzkiego WschodniegoNumer rachunku Urzędu Miasta Łodzi (Opłaty za zaświadczenia i pełnomocnictwa)
Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zmianami) Od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom tj. przyjmowania zawiadomień o zakończeniu budowy oraz wniosków o pozwolenie na użytkowanie. Inspektorat prowadzi bezpośrednią obsługę klientów w sprawach wymagających osobistego stawienia się na podstawie wezwania lub wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących sytuacji zagrażania życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, Interesanci mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 42/632 78 81 Korespondencję można przekazywać: za pomocą operatora pocztowego, pocztą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP: /pinblodzkiwschodni/ dostarczając osobiście (do skrzynki podawczej zlokalizowanej w portierni budynku „KASADA”), - bez potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany we wniosku adres e-mailowy. Dlatego pamiętaj, aby do przekazanego kompletu dokumentów dołączyć adres e-mail oraz nr telefonu do kontaktu.

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego publikuje sprawozdania finansowe. Bilans 2020 Rachunek zysków i strat 2020 Zestawienie zmian w funduszu 2020 Informacja dodatkowa 2020 Bilans 2019 Rachunek zysków i strat 2019 Zestawienie zmian w funduszu 2019 Informacja dodatkowa 2019 Informacja dodatkowa-tabele 2019 Bilans 2018 Rachunek zysków i strat 2018 Zestawienie zmian w funduszu 2018 Informacja dodatkowa 2018