Logo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Plakat Link do strony e-budownictwo.gunb.gov.pl
Numer rachunku Urzędu Miasta Łodzi  (Opłaty za zaświadczenia i pełnomocnictwa)
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

w związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zmianami) Od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom tj. przyjmowania zawiadomień o zakończeniu budowy oraz wniosków o pozwolenie na użytkowanie.
Inspektorat prowadzi bezpośrednią obsługę klientów w sprawach wymagających osobistego stawienia się na podstawie wezwania lub wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.
W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących sytuacji zagrażania życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, Interesanci mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 42/632 78 81
Korespondencję można przekazywać:
za pomocą operatora pocztowego,
pocztą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP: /pinblodzkiwschodni/
dostarczając osobiście (do skrzynki podawczej zlokalizowanej w portierni budynku „KASADA”), - bez potwierdzenia odbioru.
Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany we wniosku adres e-mailowy.
Dlatego pamiętaj, aby do przekazanego kompletu dokumentów dołączyć adres e-mail oraz nr telefonu do kontaktu.

Sprawozdania Finansowe

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego publikuje sprawozdania finansowe.

Bilans 2020
Rachunek zysków i strat 2020
Zestawienie zmian w funduszu 2020
Informacja dodatkowa 2020
Bilans 2019
Rachunek zysków i strat 2019
Zestawienie zmian w funduszu 2019
Informacja dodatkowa 2019
Informacja dodatkowa-tabele 2019
Bilans 2018
Rachunek zysków i strat 2018
Zestawienie zmian w funduszu 2018
Informacja dodatkowa 2018
Kontakt:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Adres: Prezydenta Gabriela Narutowicza 7/9/pok. 318, 90-117 Łódź
Telefon: 42 632 78 81
E-mail: pinb@lodzkiwschodni.pl

Skrzynka podawcza ePUAP: /pinblodzkiwschodni/skrytkaESP

Deklaracja dostępności

Znajdź nas:
ePUAP:
ePUAP