Logo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Dokumenty
Deklaracja dostępności (pdf)
Klauzula informacyjna RODO (pdf)
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Zawiadomienie o zakończeniu budowy ZB_01 (doc)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy ZB_01 (pdf)
Wniosek o pozwoleniu na użytkowanie PU_01 (doc)
Wniosek o pozwoleniu na użytkowanie PU_01 (pdf)
Dane statystyczne (dla budynków) (załącznik do zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu budowy)(doc)
Dane statystyczne (dla budynków) (pdf) (załącznik do zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu budowy)(pdf)
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy(doc)
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy/robót budowlanych
Wniosek o wydanie zaświadczenia (milcząca zgoda).doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia (milcząca zgoda).pdf
Zawiadomienie o zakończeniu budowy - instalacje i sieci ZB_02
Zawiadomienie o zakończeniu budowy - instalacje i sieci ZB_02.pdf
Kontakt:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Adres: Prezydenta Gabriela Narutowicza 7/9/pok. 318, 90-117 Łódź
Telefon: 42 632 78 81
E-mail: pinb@lodzkiwschodni.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /pinblodzkiwschodni/skrytkaESP
Znajdź nas:
ePUAP:
ePUAP