Koronawirus: szczepienia i ważne informacje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Powiatu Łódzkiego WschodniegoDruki wersja papierowa

Deklaracja dostępności (pdf)
Klauzula informacyjna RODO (pdf)
Dane statystyczne (dla budynków) (załącznik do zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu budowy)(doc)
Dane statystyczne (dla budynków) (pdf) (załącznik do zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu budowy)(pdf)
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy(doc)
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy/robót budowlanych
Wniosek o wydanie zaświadczenia (milcząca zgoda).doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia (milcząca zgoda).pdf