Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
  
AKCEPTUJĘ

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego

w związku z zakazem przemieszczania się osób, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zmianami) PINB dla Powiatu Łódzkiego jest czasowo zamknięty dla interesantów do odwołania.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących sytuacji zagrażania życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, Klienci mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 42/632 78 81

Korespondencję można przekazywać:

- drogą elektroniczną pod adresem: pinb@lodzkiwschodni.pl

- za pośrednictwem platformy ePUAP: /pinblodzkiwschodni/skrytkaESP

- pocztą tradycyjną (po 11 kwietnia 2020 r.)

 

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

publikuje sprawozdania finansowe za 2018 rok

Bilans 2018 (pdf)

   Rachunek zysków i strat 2018 (pdf)

Zestawienie zmian w funduszu 2018 (pdf)

Informacja dodatkowa 2018 (pdf)

ZMIANA GODZIN PRACY KANCELARII

w piątki - dzień bez interesantów

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

poniedziałek, środa, czwartek
7:30 - 15:00

wtorek
7:30 - 17:00

piątek - dzień bez przyjęć interesantów

DNI PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Przyjęcia interesantów

w sprawie prowadzonych postępowań administracyjnych, odbywają się we wtorki

w godzinach 8:00 - 15:00

W innych dniach termin wizyty należy uzgodnić w sekretariacie urzędu lub telefonicznie pod nr. tel. 42 632 78 81

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Łódzkiego Wschodniego

w sprawie skarg i wniosków przyjmuje we wtorki

w godzinach 13:00 - 15:00

© PINB dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego