Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
  
AKCEPTUJĘ

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

  • w związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zmianami) Od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom tj. przyjmowania zawiadomień o zakończeniu budowy oraz wniosków o pozwolenie na użytkowanie.

  • Inspektorat prowadzi bezpośrednią obsługę klientów w sprawach wymagających osobistego stawienia się na podstawie wezwania lub wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących sytuacji zagrażania życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, Interesanci mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 42/632 78 81

Korespondencję można przekazywać:

  • za pomocą operatora pocztowego,
  • pocztą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP: /pinblodzkiwschodni/
  • dostarczając osobiście (do skrzynki podawczej zlokalizowanej w portierni budynku „KASADA”), - bez potwierdzenia odbioru.
  • Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany we wniosku adres e-mailowy.
  • Dlatego pamiętaj, aby do przekazanego kompletu dokumentów dołączyć adres e-mail oraz nr telefonu do kontaktu.

 

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

publikuje sprawozdania finansowe.

Bilans 2019 (pdf)

   Rachunek zysków i strat 2019 (pdf)

Zestawienie zmian w funduszu 2019 (pdf)

Informacja dodatkowa 2019 (pdf)

Informacja dodatkowa-tabele 2019 (pdf)

Bilans 2018 (pdf)

   Rachunek zysków i strat 2018 (pdf)

Zestawienie zmian w funduszu 2018 (pdf)

Informacja dodatkowa 2018 (pdf)

ZMIANA GODZIN PRACY KANCELARII

w piątki - dzień bez interesantów

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

poniedziałek, środa, czwartek
7:30 - 15:00

wtorek
7:30 - 17:00

piątek - dzień bez przyjęć interesantów

DNI PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Przyjęcia interesantów

w sprawie prowadzonych postępowań administracyjnych, odbywają się we wtorki

w godzinach 8:00 - 15:00

W innych dniach termin wizyty należy uzgodnić w sekretariacie urzędu lub telefonicznie pod nr. tel. 42 632 78 81

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Łódzkiego Wschodniego

w sprawie skarg i wniosków przyjmuje we wtorki

w godzinach 13:00 - 15:00

© PINB dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego